Wizja przedszkola

Wizja przedszkola

       

              "Musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku i pomagać mu je rozwijać”

                                                                                                                                 Maria Montessori


               "Gdy chce się trafić do umysłu kogoś, trzeba przemawiać językiem jego zainteresowań"
                                                                                                                                                                                Z. Trzaskowski

     

         

        To  myśli przewodnie  naszej  pracy  dydaktyczno-wychowawczej.

   

   

 

 

Drodzy  Rodzice !!!

             Wspieramy   twórczą   postawę   dzieci  w  różnych  dziedzinach  ich  aktywności, budujemy   w  ich  wiarę we własne        możliwości.

          Zmierzamy  do  rozwijania  w  dzieciach  wrażliwości  na  wszelkie  rodzaje  sztuki. 

          Wprowadzimy  dzieci  w  świat  wartości  jakimi  są:  dobro,  piękno, prawda,  miłość.

 

         Nauczyciele  prowadzą  pracę  wychowawczo - dydaktyczną  ukierunkowaną  na  odkrywanie  zdolności  i  rozwijanie  umiejętności  artystycznych  i  intelektualnych  dzieci, dbając  o  to  aby  przezwyciężały  one  lęki,  uprzedzenia,  brak  wiary  w  siebie.

           

          Nasz  cel  to  dzieci   szczęśliwe  i  bezpieczne,  przedszkole  funkcjonujące   zgodnie   z   ich  potrzebami  i  Państwa       oczekiwaniami.  

 

wstecz