Wizja i misja

            

    Myśli przewodnie  naszej  pracy  wychowawczo - dydaktycznej. 

      

 

       "Gdy chce się trafić do umysłu kogoś, trzeba przemawiać językiem jego zainteresowań."

 

                                                                                                                                  Z. Trzaskowski

             

                                             „Musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku i pomagać mu je rozwijać."

                                                                                                                                                                                                                                               Maria Montessori

  

 

 

     Drodzy  Rodzice !!!

 

       Podejmujemy  działania  wspierające  twórczą  postawę  dzieci  w  różnych  dziedzinach  aktywności, rozwijając  ich  wiarę  we  własne możliwości.  Zmierzamy  do  rozwijania  w  dzieciach  wrażliwości  na piękno  sztuki,  wprowadzamy  je w  świat wartości  jakimi  są:  dobro,  piękno,  prawda,  miłość.

       Nauczyciele  prowadzą  pracę  dydaktyczną  ukierunkowaną  na  odkrywanie  zdolności  i  rozwijanie umiejętności  artystycznych                 i  intelektualnych  dzieci,  dbając  o  to  aby  przezwyciężały  one  lęki,  uprzedzenia,  brak  wiary  we  własne  możliwości.

     

      Pragniemy  aby dzieci  były  szczęśliwe  i  bezpieczne, a  przedszkole  funkcjonowało  zgodnie  z  ich  potrzebami                                i Państwa  oczekiwaniami.

 

 

 DZIECI   SĄ  DLA   NAS   NAJWAŻNIEJSZE !

 

   Kochamy "nasze dzieci"  takimi jakimi są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.  Każde dziecko traktujemy  indywidualnie i podmiotowo.

   

 Nasze przedszkole

 

 • gwarantuje wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom,
 • zapewnia atmosferę ciepła i zrozumienia,
 • sprawia, że każde dziecko czuje się kochane, akceptowane i szczęśliwe,
 • przygotowuje do wyrażania emocji, do przeżywania sukcesów i do radzenia sobie z porażkami
 • oferuje ciekawy program edukacyjny wspomagający i ukierunkowujący rozwój dzieci,
 • zapewnia zajęcia dodatkowe,pomoc w objęciu dziecka opieką specjalistów,
 • gwarantuje kompetentnych, życzliwych nauczycieli – specjalistów pracujących nowatorskimi metodami,
 • gwarantuje doskonałe przygotowanie do nauki w szkole,
 • współpracuje z rodzicami i uwzględnia ich oczekiwania,
 • współdziała ze szkołami, placówkami kulturyi społecznością lokalną.

 

 

  Dzięki temu nasze przedszkole opuszczają dzieci które:

 • umieją  uczyć  się, bawić  i  czerpać  z  tego  radość
 • znają  własne możliwości, podejmują  zadania  na  ich miarę
 • są  bardzo  dobrze  przygotowane  do  podjęcia  nauki  w szkole
 • potrafią  poznawać  przyrodę  w  kontaktach bezpośrednich, kochać  ją, dbać  o  nią  i  szanować
 • są  świadomymi  odbiorcami  sztuki
 • są  wrażliwe,  otwarte  i  kreatywne
 • nigdy się nie nudzą
 • utrzymują  właściwe  relacje  z  rówieśnikami  i osobami dorosłymi
 • potrafią  dbać  o  swoje  zdrowie  i  bezpieczeństwo
 • znają  swoje  prawa  i  obowiązki.

 

Misja przedszkola

   DZIECI   SĄ  DLA   NAS   NAJWAŻNIEJSZE !

     

      Kochamy  "nasze dzieci"  takimi  jakimi  są  i  nie  szczędzimy  wysiłku,  aby  każdemu  stworzyć  warunki  do  wszechstronnego             rozwoju  na  miarę  jego  indywidualnych  możliwości.

    

   Nasi  absolwenci: 

 • potrafią  uczyć  się,  bawić  i  czerpać  z  tego  radość
 • nigdy się nie nudzą
 • są  bardzo  dobrze  przygotowani  do  podjęcia  nauki  w szkole
 • znają  własne  możliwości,  podejmują   zadania  na  ich  miarę
 • potrafią  poznawać  przyrodę  w  kontaktach bezpośrednich, kochać  ją, dbać  o  nią    i  szanować
 • utrzymują  właściwe  relacje  z  rówieśnikami  i osobami dorosłymi
 • są  wrażliwe,  otwarte  i  kreatywne
 • potrafią  dbać  o  swoje  zdrowie  i  bezpieczeństwo
 • znają  swoje  prawa  i  obowiązki.

 

.

Wizja przedszkola

       

              "Musimy dostrzec cuda ukryte w dziecku i pomagać mu je rozwijać”

                                                                                                                                 Maria Montessori


               "Gdy chce się trafić do umysłu kogoś, trzeba przemawiać językiem jego zainteresowań"
                                                                                                                                                                                Z. Trzaskowski

     

         

        To  myśli przewodnie  naszej  pracy  dydaktyczno-wychowawczej.

   

   

 

 

Drodzy  Rodzice !!!

             Wspieramy   twórczą   postawę   dzieci  w  różnych  dziedzinach  ich  aktywności, budujemy   w  ich  wiarę we własne        możliwości.

          Zmierzamy  do  rozwijania  w  dzieciach  wrażliwości  na  wszelkie  rodzaje  sztuki. 

          Wprowadzimy  dzieci  w  świat  wartości  jakimi  są:  dobro,  piękno, prawda,  miłość.

 

         Nauczyciele  prowadzą  pracę  wychowawczo - dydaktyczną  ukierunkowaną  na  odkrywanie  zdolności  i  rozwijanie  umiejętności  artystycznych  i  intelektualnych  dzieci, dbając  o  to  aby  przezwyciężały  one  lęki,  uprzedzenia,  brak  wiary  w  siebie.

           

          Nasz  cel  to  dzieci   szczęśliwe  i  bezpieczne,  przedszkole  funkcjonujące   zgodnie   z   ich  potrzebami  i  Państwa       oczekiwaniami.