Projekty i programy

 

Projekty i programy realizowane w naszym przedszkolu

 

"Podróż ku wartościom"
 

 Jest to plan działań wychowawczych adresowany do dzieci 3–6 letnich naszego przedszkola.
Zawiera on, propozycje działań wychowawczych zmierzających do osiągnięcia założonych celów zapewniających wypracowanie u dzieic pożądanych norm postępowania
i zachowania, ułatwiających im prawidłowe funkcjonowanie w środowisku, zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

  

   


                                        ​          

                                                                                                                        

 

 

"Nauki się nie boimy - logicznie myślimy"


to projekt edukacyjny w ramach którego realizujemy:

 

♦ Kodowanie na dywanie
 

Kodowanie to ciekawe zajęcia, to rozwiązywanie zagadek i problemów w kreatywny sposób. Zabawy z kodowaniem są pełne radości, otwierają dziecięce umysły, rozwijają umiejętność logicznego myślenia, rozumienia i wnioskowania. Kształtują wyobraźnię i kreatywność dzieci. Zachęcają je do działań grupowych, dzięki czemu rozwijają umiejętność zgodnej współpracy dla osiągnięcia wspólnego celu. Podczas zajęć wykorzystujemy maty do kodowania, kolorowe kubki oraz różne materiały dydaktyczne np. w postaci: figur geometrycznych, kartoników z obrazkami, darów natury i innych pomocy niezbędnych do odtworzenia kodu. 

                      

   

    
                                                                       

♦ Robotyka

Wprowadzenie nauki programowania w pierwszym etapie edukacyjnym daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialnie wprowadza je w cyfrowy świat, kształtuje logiczne, algorytmiczne myślenie oraz uczy pracy zespołowej. Programowanie sprzyja rozwojowi intelektualnemu i kreatywności dzieci, a także w dalszej perspektywie ułatwia  im odnalezienie się w dorosłym życiu. Z licznych obserwacji wynika, że już od najmłodszych lat dzieci wiedzą jak poruszać się w cyfrowym świecie, wykazują duże zainteresowanie urządzeniami mobilnymi, dlatego warto nauczyć je, jak mądrze z nich korzystać. Okres przedszkolny jest do tego najlepszym momentem, dzieci uczą się wtedy poprzez zabawę, są ciekawe świata i chętne do odkrywania czegoś nowego.

                                                                                                                           

                                                                                                                                                   

                                                                                                                           

 

♦ Ozoboty

Ozoboty to małe i sympatyczne roboty edukacyjne dedykowane dla dzieci, stworzone z myślą o nauce programowania.  Pozwalają one na programowanie przez rysowanie przez co kształtują u dzieci umiejętność myślenia algorytmicznego. Dzieci mogą programować ozoboty na różne sposoby - od rysowania koorowych linii na kartce papieru przez rysowanie na niej konkretnych kształtów aż do ukłania drewnianych puzzli wyznaczających trasę  po której poruszać się będzie robot.  Ozoboty zabierają dzieci w niesamowitą przygodę rysowania, rozwiązywania problemów i pracy grupowej. 

 

♦ Karty Grabowskiego
 

Matematyka nie musi być nudna!  Na naszych zajęciach matematyka jest magiczna!
Dzieci kochają ten magiczny świat. Karty Grabowskiego to sprawdzony sposób na naukę dodawania i odejmowania, a nawet mnożenia poprzez zabawę.
Celem programu jest rozwijanie postawy intelektualnej wyrażające się w twórczym i kreatywnym myśleniu, rozbudzanie zainteresowań matematycznych oraz wzbogacanie
i uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego.  

 

 

 

"Kocham Przyrodę"

to projekt w ramach którego relizujemy:
 

♦ Przyrodnicze środowisko ponad wszystko
 

Zadaniem projektu jest przybliżenie dziecku świata przyrody i utrwalenie prawidłowej postawy wobec zwierząt i roślin, tworzących wraz z nami środowisko, które obecnie jest bardzo zanieczyszczone, a w związku z tym zagrożone. Niektórym gatunkom grozi wyginięcie. To właśnie najmłodsze pokolenia, czyli dzieci już teraz mogą wpłynąć pozytywnie na zmianę środowiska.  Poprzez relizację projektu, dzieci będą uczyć się podejmowania właściwych działań na rzecz ochrony środowiska, budując tym samym emocjonalną więź z otaczającą je przyrodą.


 

♦ Kwiat
 

Dzieci najlepiej poznają przyrodę poprzez własne działania i eksperymentowanie. Dzięki samodzielnemu odkrywaniu tajników przyrody gromadzą nowe doświadczenia. Wiedza zdobyta w ten sposób jest pełniejsza i trwalsza. Relizując projekt "Kwiat" dzieci poznają warzywa, kwiaty i rośliny, a co najważniejsze uczą się wykorzystania plonów ze swoich upraw. Dowiadują się jak uprawiać rośliny i jak o nie dbać w różnych porach roku. Uczą się bezpiecznie korzystać z narzędzi ogrodniczych.
W przedszkolu powstają kąciki przyrody, w których dzieci uprawiają rośliny i obserwują ich rozwój. 

 

 

♦ Dzieci nie jedzą śmieci
 

Sposób odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym ma bardzo duży wpływ na ich właściwy rozwój, sprawność fizyczną, intelektualną i emocjonalną, a także ogólny stan zdrowia. 
Konieczne jest podejmowanie działań na rzecz korygowania złych przyzwyczajeń i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych przedszkolaków. Celem programu jest wskazanie naszym przedszkolakom alternatywy dla niezdrowych przekąsek, nauka samodzielnego przygotowania posiłków ze zdrowych produktów oraz  pokazanie, że to co zdrowe może być smaczne.

 

♦ Ogólnopolski program edukacyjny "Skąd się biorą produkty ekologiczne"
(grupa dzieci 6-letnich)

 

  Jest to program opracowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.  Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia.

          Główne założenie programu:

  • zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,
  • kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,
  • propagowanie zdrowego stylu życia,
  • zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

 

 

♦ Ogólnopolski program edukacyjny "Czyste powietrze wokół nas"
(grupa dzieci 5-letnich)

Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem tytoniu jest promocja zdrowia. Dlatego też przystąpiliśmy do realizacji kolejnej edycji antytytoniowego programu edukacyjnego „Czyste powietrze wokół nas”, organizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.  Zajęcia skoncentrowane będą na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów. Będą także dostosowane do ich rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb. Założeniem programu jest  wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi, a także zwiększenie wiedzy Rodziców
w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

     Treści programu realizowane będą w czasie  5 zajęć warsztatowych:

      - „Wycieczka po okolicy przedszkola”

      - „Co i dlaczego dymi?”

      - „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”

      - „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”

      - „Jak unikać dymu papierosowego?”.

    Poszczególne zajęcia realizowane zostaną w lutym 2021r.

 


W grupie dzieci rozpoczynających przygodę z edukacją przedszkolną, wprowadziliśmy innowacyjny projekt zawierający elementy pedagogiki Marii Montessori

"W świecie Montessori"
 

Pomóż mi zrobić to samodzielnie – to motto pracy w grupie dzieci 3-letnich.  Podążając za myślą Marii Montessori tworzymy warunki umożliwiające samodzielny i aktywny rozwój, wzbudzamy i podtrzymujemy entuzjazm do nauki, jednocześnie budując w dzieciach poczucie wartości. W naszym przedszkolu nauczyciel staje się pomocnym  przyjacielem, który pokazuje dzieciom jak można dojść do celu nie wyręczając w tym dziecka.  Budzi w dzieciach ciekawość i potrafi zainteresować wiedzą. wspiera ich wszechstronny rozwój  i stworza atmosferę zrozumienia, radości, bezpieczeństwa i szacunku.