Plan dnia

 

PLAN  DNIA  STARSZE  GRUPY  PRZEDSZKOLNE

 

6.30 - 8.20

 

Schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne i grupowe, korzystanie z gier i układanek stolikowych, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy, inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej, praca indywidualna oraz praca z dzieckiem zdolnym.

8.20 - 8.50

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę, zabawy poranne wprowadzające w tematykę dnia.

8.50 - 9.10

Czynności higieniczno-samoobsługowe, praca dyżurnych.

9.10 - 9.40

Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, mycie ząbków.

9.40 - 10.10

Zajęcia dydaktyczne prowadzone wg planów miesięcznych opracowanych przez nauczyciela dla poszczególnych grup w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę programową z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

10.10 - 10.20

Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży, wdrażanie do samodzielności.

10.20 - 11.30

Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie. Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki
 w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

11.30 - 11.45

Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

11.45 - 12.15

Danie główne - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, dbanie o utrzymanie czystości wokół siebie.

12.15-13.20

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych - zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i w ogrodzie, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku, realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału, praca wyrównawcza, zabawy integrujące grupę, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.

13.20 - 13.30

Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku - zupy, praca dyżurnych.

13.30 - 13.50

Zupa - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

13.50 - 14.50

Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów.

14.50 - 15.00

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych.

15.00 - 15.20

Podwieczorek - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

15.20 - 17.30

Realizacja propozycji dzieci i nauczycieli: w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, praca z zespołem lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno-kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe, zabawy wg inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań/tematycznych, prace porządkowe, możliwość konsultacji Rodziców z nauczycielem, rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

PLAN DNIA MŁODSZE GRUPY PRZEDSZKOLNE

 

6.30 - 8.20

 

Schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne i grupowe, korzystanie z gier
i układanek stolikowych, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy, inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej, praca indywidualna oraz praca z dzieckiem zdolnym

8.20 - 8.50

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe integrujące całą grupę, zabawy poranne wprowadzające w tematykę dnia

8.50 - 9.10

Czynności higieniczno-samoobsługowe, praca dyżurnych

9.10 - 9.40

Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, mycie ząbków

9.40 - 10.10

Zajęcia dydaktyczne prowadzone wg planów miesięcznych opracowanych przez nauczyciela dla poszczególnych grup w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę programową z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką
 i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów

10.10 - 10.20

Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży, wdrażanie do samodzielności

10.20 - 11.30

Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie. Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku; Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku,
w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej
i zorganizowanej aktywności ruchowej.

11.30 - 11.45

Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych

11.45 - 12.15

Danie główne - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, dbanie o utrzymanie czystości wokół siebie, przygotowanie do leżakowania

12.15-13.20

Odpoczynek poobiedni, leżakowanie, słuchanie bajek relaksacyjnych

13.20 - 13.30

Czynności higieniczne, przygotowanie do posiłku - zupy, praca dyżurnych

13.30 - 13.50

Zupa - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami

13.50 - 14.50

Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym. Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów

14.50 - 15.00

Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku, praca dyżurnych

15.00 - 15.20

Podwieczorek - przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku

15.20 - 17.30

Realizacja propozycji dzieci i nauczycieli: w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu, praca z zespołem lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno-kompensacyjnym i wychowawczym, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dodatkowe, zabawy wg inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań/tematycznych, prace porządkowe, możliwość konsultacji Rodziców z nauczycielem, rozchodzenie się dzieci do domu