Plan dnia

 

 

6.30 – 8.30 „Wszyscy są , witam Was…”                                                          

- czas na swobodną zabawę dzieci w kącikach tematycznych                                             
- indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami
- zabawy manipulacyjne
- zabawy konstrukcyjne

 

8.30 – 8. 45 Zajęcia poranne                                                                                             

 

- Powitanie wszystkich dzieci

- Ćwiczenia poranne, zabawy w kole, zabawy ruchowe ze śpiewem

- Możliwość konsultacji z rodzicami (opiekunami prawnymi)

 

8.45 - 9.00 Przygotowanie do śniadania

 

- czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, trening nocnikowy

 

9.00 – 9. 30 Śniadanie

 

- karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku

- uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

- czynności higieniczne i pielęgnacyjne; nauka  mycia ząbków

 

9.30 – 10.00  Zabawy na świeżym powietrzu- spacer. Czynności pielęgnacyjne i higieniczne.

 

10.00- 10.30 „Bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego”.
Zabawy edukacyjno-rozwojowe kształcące naturalne talenty dzieci.

 

- zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej

- zajęcia kształtujące motorykę małą i dużą

- zabawy plastyczne

- zabawy muzyczne

- praca z bajką w tym bajką terapeutyczną

- własna aktywność dziecka

 

10.30 – 11.00 Czynności  pielęgnacyjne i higieniczne

 

11.00 – 11.30 Obiad danie główne

 

- karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku

- uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

 

11.30 – 13.00 „Ach śpij, bo właśnie...”. Drzemka- słuchanie muzyki relaksacyjnej

 

13.00 – 13.30 Przygotowanie do posiłku

 

13.30 – 14.00  Obiad -  zupa

 

14.00 – 14.15 Czynności pielęgnacyjne i higieniczne

 

14.15 – 15.00  Zabawy rytmiczno- ruchowe, manipulacyjne, konstrukcyjne

 

15.00 – 15.15 Czynności pielęgnacyjne i higieniczne

 

15.15 – 15.45   Podwieczorek

 

15.45 – 17.30  Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu.